Sabtu, 12 Mac 2011

Syarat Wajib Solat

  • Islam
  • Baligh
  • Berakal
  • Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan