Ahad, 13 Mac 2011

Golongan yang layak menerima zakat

Zakat ini mesti dibayar kerana ia akan digunakan untuk kerja kebajikan seperti memberi bantuan kepada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat. 8 golongan adalah:

  • Fakir - Orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya. Contoh, keperluannya sehari ialah RM 10.00 tetapi dia hanya ada RM 2.00 sahaja.
  • Miskin - Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya. Contoh, keperluan hariannya RM 10.00, tetapi dia hanya ada RM 7.00 sahaja.
  • Amil - Orang/Pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah mengutip/mengagih zakat.
  • Muallaf - Saudara baru memeluk Islam
  • Riqab - Hamba yang menebus dirinya secara ansuran.
  • Al-Gharimin - Orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikanya
  • Fisabilillah - Orang yang berjuang di jalan Allah.
  • Ibnus sabil - Musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan
Selain dari golongan 8 asnaf ini, mereka TIDAK LAYAK untuk menerima wang zakat.