Khamis, 17 Mac 2011

Kewajipan Anak

Seorang ulama mengatakan bahawa kewajipan anak terhadap orangtua yang harus dipenuhi adalah saperti berikut:
  • Jika orangtua kita memerlukan makanan kita harus memberikan nya.

  • Jika memerlukan layanan, kita harus memberi layanan yang sebaik-baiknya.

  • Menta'ati perintahnya

  • Memenuhi panggilannya

  • Berkata dengan sopan dan tidak menyakiti hatinya

  • Berjalan di-belakangnya (tidak mendahului)

  • Mencari keredhaan darinya

  • Menjauhi segala sesuatu yang dibencinya

  • Memohon ampunan bagi mereka.