Isnin, 11 April 2011

Hukum-Hukum dalam Islam

 • Halal — dibolehkan
 • Haram — dilarang
 • Sah — tidak batal
 • Batal — tidak sah
 • Fardu — disuruh
 • Fardu Ain
 • Fardu Kifayah
 • Wajib — disuruh
 • Sunat — disukai
 • Mubah/Harus — diharuskan
 • Makruh — tidak disukai